Verbetering bankcondities

Banken brengen hun cliënten voor één

Banken brengen hun cliënten voor één en hetzelfde produkt zeer uiteenlopende rentemarges, provisies en kosten in rekening. Niet alleen verschillen de tarieven per bank, maar ook bij dezelfde bank lopen de tarieven voor vergelijkbare relaties sterk uiteen.
Mede gelet op het feit, dat er naast zichtbare ook sprake is van onzichtbare bankkosten, is het niet verwonderlijk, dat er vaak onvoldoende inzicht bestaat in de opbouw en de samenstelling van de diverse banktarieven. Dit vertroebelt de vertrouwensrelatie met de bank en maakt de onderhandelingspositie van de onderneming er niet sterker op.

Wichers Bancair Advies is met een jarenlange bankervaring uitstekend op de hoogte van de bancaire tarieven- en kostenstructuur en kan met de zogenaamde conditiescan er achter komen, of de condities marktconform zijn. Vervolgens wordt er geadviseerd over wijzigingen in de bancaire dienstverlening om te komen tot:

  • Verlaging van de bankkosten;
  • Verbetering van de rentecondities;
  • Optimalisatie van het cash management;
  • Vermindering van afgegeven zekerheden.

Daarnaast vindt er een specialistische begeleiding plaats om de gewenste besparingen en verbeteringen bij de bank te bewerkstelligen.