Rentetarieven Nederland

Een overzicht

Euribor 30-04-24 28-03-24 29-02-24 31-01-24 29-12-23 30-11-23
1 weeks 3,802% 3,853% 3,879% 3,832% 3,900% 3,838%
1 maands 3,873% 3,855% 3,865% 3,877% 3,845% 3,868%
3 maands 3,825% 3,892% 3,937% 3,905% 3,909% 3,964%
6 maands 3,795% 3,851% 3,908% 3,835% 3,861% 4,029%
12 maands 3,696% 3,669% 3,749% 3,572% 3,513% 3,926%
IRS
30-04-24 28-03-24 29-02-24 31-01-24 29-12-23 30-11-23
3 jaars 3,102% 2,900% 3,020% 2,699% 2,553% 3,076%
5 jaars 2,888% 2,671% 2,833% 2,573% 2,431% 2,903%
10 jaars 2,804% 2,588% 2,775% 2,617% 2,493% 2,916%
Euribor: Basistarief voor debet- en creditrente rekening-courant, (kasgeld)leningen en deposito’s. Een uitgebreid overzicht van de Euribor tarieven is te vinden op de Euribor-rates site.
IRS: Basistarief voor debetrente leningen (= Interest Rate Swap). Bovengenoemde tarieven zijn een indicatie en een momentopname.

 

Bron Naam Huidig Vanaf Vorig
Europese Centrale Bank Herfinancieringsrente  4,50% 20-09-23  4,25%
Europese Centrale Bank Marginale beleningsrente  4,75% 20-09-23  4,50%
Europese Centrale Bank Depositorente  4,00% 20-09-23  3,75%
Ministerie van Justitie Hogere wettelijke rente 12,50% 01-01-24 12,00%
Ministerie van Justitie Gewone wettelijke rente  7,00% 01-01-24  6,00%
Bank Naam Huidig Vanaf Vorig
ABN Amro Bank Markttoeslag 0,30% 01-06-23 0,35%
ING Bank Markttoeslag 0,25% 01-04-23 0,20%
Rabobank Fundingopslag 0,35% 01-01-18 0,40%
ABN Amro Bank Basisrente 6,00% 20-09-23 5,75%
Deutsche Bank Nederland Basisrente n.v.t. 01-08-23 3,95%
ING Bank Basisrente 4,00% 28-10-14 4,20%
Rabobank Basisrente n.v.t. 01-01-19 3,80%
SNS Bank Basisrente 3,80% 01-03-18 3,95%
Van Lanschot Basisrente n.v.t. 30-09-18 3,80%
Herfinancieringsrente: Het rentetarief voor de basisherfinancieringstransactie (= refirente), waartegen kredietinstellingen wekelijks geld kunnen lenen bij de centrale bank. Voor een historisch overzicht van de verschillende ECB rentetarieven verwijzen wij naar de ECB website.
Wettelijke rente: De rente, die een schuldeiser krachtens de wet kan vorderen van een schuldenaar, die nalatig is gebleven bij de voldoening van een geldsom. De hogere wettelijke rente is van toepassing op handelstransacties en de gewone wettelijke rente op niet-handelstransacties.
Liquiditeitstoeslag: Sinds 2009 door banken gehanteerde extra opslag bij rekening-courant kredieten met een debetrente gekoppeld aan Euribor. Wordt ook wel markttoeslag of fundingopslag genoemd.
Basisrente: Indien de debetrente van uw onderneming nog gekoppeld is aan de Basisrente, raden wij u aan contact met ons op te nemen. Meer informatie vindt u in bijgaande publicatie in het Financieele Dagblad van 1 mei 2009.