Bedrijfsadministratie

Het in dienst nemen van een boekhouder

Het in dienst nemen van een boekhouder en het regelmatig inschakelen van een accountant brengt voor kleine ondernemingen relatief hoge kosten met zich mee.

Het periodiek inschakelen van specialistische ondersteuning op bedrijfsadministratief gebied kan hier uitkomst bieden.

Werkwijze

Per maand of kwartaal verwerken wij de financiële administratie of controleren de door de onderneming gevoerde boekhouding.

Tevens verzorgen wij het opstellen van budgetten, prognoses, tussentijdse cijfers en jaarrekeningen, alsmede het invullen van belastingaangiften, zoals omzet-, loon-, vennootschaps- en inkomstenbelasting.