Kredietwaardigheid

Voor het aanvragen of verhogen van een

Voor het aanvragen of verhogen van een kredietfaciliteit is er bij de onderneming vaak onvoldoende bancaire kennis aanwezig. Belangrijk is om te weten, op wat voor manier de financiële sector tegen de bedrijfsactiviteiten aankijkt.

  • Is er voldoende eigen vermogen aanwezig?
  • Is de winstgevendheid naar behoren?
  • Zijn de risico’s voldoende afgedekt?
  • Zijn er voldoende zekerheden inzetbaar?
  • Met welke gegevens gaat men naar de bank toe?

Wichers Bancair Advies is gespecialiseerd in het uitvoeren van een kredietscan om te bepalen of de huidige financiële structuur voldoende gezond is voor het aanvragen of verhogen van een kredietfaciliteit.